Toteutettuja kohteita

 • LiikePaikan jalostus ja MYYnti etelÄ- KaRjalan eeKoon s-maRKetille, laPPeenRanta
 • Matkahuollon tilojen ja RaVintolan saneeRaus asunnoiKsi, savitaiPale
 • kaPiteelilta ostetun ViRastotalon saneeRaus asunnoiKsi, laPPeenRanta
 • senaatti-kiinteistÖt oY:ltÄ ostetun RivitaloKoKonaisuuden yhtiÖitys ja myynti, imatRa
 • s-RautaMaRketin liiketilojen RakentaMinen ja VuokRaus hankkija-Maatalous oY:lle, laPPeenRanta
 • Keisarinaseman odotushalli
  Keisarinaseman odotushalli
 • Etelä-Karjalan eeKoon S-Market
  Etelä-Karjalan eeKoon S-Market
 • Asunnoiksi saneerattu virastotalo
  Asunnoiksi saneerattu virastotalo
Kirsi-Kiinteistöt Oy on vuonna 2003 perustettu lappeenrantalainen kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, kehittää, myy ja vuokraa liike- ja toimitiloja sekä asuinkiinteistöjä.